Sexuologická
práce s tělem

UPDATE: April 25, 2019: »Open Letter to the Communities of Somatic Sex Education and Sexological Bodywork« by Christiane Pelmas and Ondra Veltruský.

Sexulogická práce s tělem™ (Sexological Bodywork) je profesionální přístup ke vzdělávání v oblasti sexuality, který pracuje přímo s tělem a jehož cílem je rozšířit erotickou kapacitu a prohloubit sexuální pohodu.

Největší lidskou svobodou je možnost volby, čemu bude člověk věnovat pozornost.

Když si nevybere sám, udělá to za něj někdo jiný.“

Certifikovaní bodyworkeři učí jednotlivce, páry i skupiny, jak řídit erotický rozvoj, poznávat své tělo a sexualitu a jak zacházet s problémy či obavami v této oblasti. Učí lidi erotické seberegulaci pomocí navození extatických a tranzovních erotických stavů. Věří, že sexuální zdraví a vzdělávání v oblasti erotiky jsou základními lidskými právy a podporují lidi všech sexuálních orientací a genderových identit či sebevyjádření.

Tento přístup zahrnuje jak slovní koučink, komunikační techniky a tělesná cvičení, tak jednosměrný konsenzuální dotyk. Bodyworker se řídí přísným etickým kodexem pro erotický dotek.

Bodyworkeři absolvují výuku práce s tělem, zvláště s pánví, genitáliemi a anální oblastí.

Photo: Free-Photos

Profesi sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork) založil v roce 2003 Joseph Kramer, PhD, na Institutu pro studium lidské sexuality (Institute for the Advanced Study of Human Sexuality) v kalifornském San Francisku.

Oficiální stránky:
www.sexologicalbodywork.com

Video o
sexuologické práce s tělem (anglicky)

autorka: Caffyn Jesse

.