Jít do kola, nebo ne—toť otázka!

Pět osobních postřehů o Kole souhlasu®

 

Tento příspěvek obsahuje několik mých osobních poznatků o Kole souhlasu® Dr. Betty Martinové.

Sokrates, zčásti smyšlená románová postava, a mladý atlet Dan Millman spolu sedí v baru. Sokrates si zapaluje cigaretu, když Dan vtipně poznamená: „Tohle už neděláme, nezapomeň. Už jsme dál!“ Socrates, coby Danův duchovní rádce, klidně odpoví:

„Návyk je problém. Jediné, co potřebuješ, je rozhodovat se vědomě a být zodpovědný za své činy.“

Tento krátký dialog z knihy Cesta pokojného bojovníka Dana Millmana představuje dvě témata, která se často objevují při praktikování Kola souhlasu: (1) sílu zvyku a (2) porozumění volbě.

Při své práci často vedu klienty k vnímání jejich podvědomých návyků a zažitých vzorců chování. Pouze na základě jejich uvědomění mohou být tyto návyky změněny, je-li to žádoucí. Zvyky, které fungují v náš prospěch, si ponecháme, a ty, které už nám neslouží, postupně opouštíme. Kolo souhlasu® může tedy sloužit jako detoxikace návyků.

Kolo souhlasu® Dr. Betty Martinové je obdivuhodný nástroj k poznávání našich návyků. Díky nim jsme vědomější při sdílení doteků a v otázce komu je dotek směřován. Dotek je prospěšný, když se učíme skrze tělo, ale dynamika dávání a přijímání se dá aplikovat i na jiné oblasti života.

Krásou Kola je kombinace jednoduchosti a komplexnosti. Otázky jsou jednoduché, ale u odpovědí tomu bývá naopak. Některé dynamiky jsou univerzální, zatímco uvědomění jsou obvykle silně individuální. V následujících odstavcích bych se rád podělil o několik osobních poznatků, uvědomění a aha momentů.

ANO a NE

Dříve jsem nerad říkal NE, protože jsem se bál, že svým odmítnutím někomu ublížím.. Dnes se více ztotožňuji s myšlenkou, že NE je jen preferencí, nikoli zavržením. Začínám tedy více důvěřovat své skutečné, intuitivní volbě, která nepotřebuje obhajobu. Když řeknu NE druhým, říkám tím zároveň ANO sám sobě.

Síla volby

Vědomí volby přináší svobodu. A svoboda je síla. Pouze když vnímám všechny své možnosti, mohu nasměrovat svou pozornost tam, kam chci. I nejednoznačnost může být zábavná — humor, komedie, vágní flirtování, mnohovýznamovost a pestrost výkladu. Cítím-li se ale ztracen, mohu se vrátit do bezpečného přístavu jednoznačnosti. Je v pořádku nevědět. Pak zpomalím nebo zastavím.

Sebehodnocení jako zvyk

Kolo souhlasu® není etickým přístupem. Neříká mi, co mám, či nemám dělat, nehodnotí mé volby. Nicméně, práce s ním odkrývá, jak posuzuji svá rozhodnutí, návyky, tužby, strachy a hranice. Praktikování Kola mi umožňuje probádat tyto soudy a mou vlastní dynamiku v oblasti souhlasu.

Souhlas je prostě sexy!

Možná jste slyšeli, že souhlas, hranice, srozumitelnost a etika jsou překážkou pro vášeň,, emoce, touhu a romantiku. Já si ale myslím, že je to právě naopak. Každý, kdo někdy slyšel nadšené „Ano!“ v souvislosti s dotekem nebo jinousexuální aktivitou, to ví. Pouze když vím, co chci, mohu si o to říci. Pouze když vím, co nechci, mohu jasně vytyčit své hranice. Pouze když jsem schopen říci ANO, mohu říci také NE. Jasná a jednoznačná volba může být zábavná a sexy.

Souhlas, hranice, srozumitelnost a etika jsou někdy vnímány jako limitující a omezující v ohledu k vášni, emocím, touze a milostnému vztahu. Přesto věřím, že je to právě naopak. Každý, kdo někdy slyšel nadšené “Ano!” ve spojení s dotekem, nebo jakoukoliv sexuální aktivitou, to ví. Pouze když vím, co chci, mohu si o to říci. Pouze když vím, co nechci, jasně to sdělím a vytyčím své hranice. Pouze když jsem schopen říci ANO mohu také říci NE. Jasné a neskrývané volby mohou být zábavné a sexy.

Bezpečný přístav v proudu života

Obecně se má za to, že v ideální mezilidské interakci, a v intimních vztazích obzvláště, by mělo být plynutí. Toužíme oddat se lásce, vášni a přitažlivosti a ničím jiným se neznepokojovat. Naprosto souhlasím: dokud jsou všichni spokojeni, je plynutí úchvatné! Pak mohu využít Kolo jako bezpečné útočiště pro zvědomování toho, co se děje. Je to zvětšovací sklo mé intuice, revize reality: Líbí se mi to, co prožívám? Jak to cítím v těle? Pro koho to je? Mohu libovolně měnit své prožívání?

Workshopy a informace o Kole souhlasu®

O autorovi:

Picture of Ondra Veltruský

Ondra Veltruský

Pomáhám lidem získat přístup k moudrosti vlastního těla. Učím je, jak být více přítomný v těle i mysli, být ve své síle a uvážlivě si vybírat z možností v oblasti intimity a potěšení.

Související články: